فارکس فکتوری + تقویم اقتصادی

ما در تقویم اقتصادی فارکس Economic Calendar سایت خود، با اعلام تمامی اتفاقات (رویدادها)؛ اخبار و شاخص های اقتصادی و همچنین تاثیری که روی بازار Forex میگذارد را به صورت فارسی برای شما فراهم کردیم.

Calendar
۷ اسفند
سه شنبه ۲۰۲۴/۰۲/۲۶
تاثیر واقعی پیش‌بینی قبلی
۰۸:۳۰
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه
معمولی - ۴.۵% -۲.۵%
۰۸:۳۰
(تغییرات ماهیانه) تولیدات صنعتی
معمولی - ۳% -۱.۷%
۱۱:۳۰
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه
معمولی - - -۶.۳%
۱۴:۳۰
(CBI) معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا
مهم - - -۵۰
۱۵:۰۰
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
مهم - - -
۱۶:۳۰
پروانه های ساختمانی نهایی
معمولی - - ۱.۴۹۳M
۱۶:۳۰
مجوزهای ساختمانی (ماهانه) نهایی
معمولی - - ۱.۸%
۱۷:۰۰
فروش تولیدات اولیه (تغییرات ماهانه)
معمولی - - -۰.۷%
۱۷:۰۰
فروش عمده اولیه (تغییرات ماهیانه)
معمولی - - ۰.۳%
۱۷:۳۰
BTF مزایده سه ماهه
معمولی - - ۳.۸۳۸%
۱۷:۳۰
BTF مزایده دوازده ماهه
معمولی - - ۳.۴۷۷%
۱۷:۳۰
BTF مزایده شش ماهه
معمولی - - ۳.۷۴۶%
۱۸:۳۰
فروش خانه جدید
مهم - ۰.۶۸M ۰.۶۶۴M
۱۸:۳۰
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز
مهم - - ۸%
۱۹:۰۰
شاخص تولید بانک فدرال دالاس
مهم - - -۲۷.۴
۲۰:۰۰
دو ساله Note مزایده
معمولی - - ۴.۳۶۵%
۲۰:۰۰
مزایده بیل شش ماهه
معمولی - - ۵.۱%
۲۱:۳۰
پنج ساله Note مزایده
معمولی - - ۴.۰۵۵%
۲۱:۳۰
سه ماهه Bill مزایده
معمولی - - ۵.۲۳%
۸ اسفند
چهارشنبه ۲۰۲۴/۰۲/۲۷
تاثیر واقعی پیش‌بینی قبلی
۰۳:۰۰
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم
خیلی مهم - - ۲.۶%
۰۳:۰۰
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته
مهم - ۱.۸% ۲.۳%
۰۳:۰۰
(تغییرات ماهیانه) نرخ تورم
معمولی - - ۰.۱%
۰۳:۰۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم به استثنا غذا و انرژی
معمولی - - ۳.۷%
۰۸:۳۰
حراج بیل ۱۲ هفته ای MAS
معمولی - - ۳.۹۳%
۰۸:۳۰
حراج قبض ۴ هفته ای MAS
معمولی - - ۳.۹۹%
۰۸:۳۰
بازده اوراق قرضه ۲۰ ساله
معمولی - - ۲.۸%
۱۰:۳۰
GFK اطمینان مصرف کننده گروه
خیلی مهم - -۲۹ -۲۹.۷
۱۱:۱۵
ضریب اطمینان مصرف کننده
مهم - - ۹۱
۱۲:۰۰
(واردات (تغییرات سالیانه
معمولی - - ۱۱.۶%
۱۲:۰۰
تغییرات سالیانه صادرات
معمولی - - ۱۱%
۱۲:۰۰
موازنه تجاری
معمولی - - H$-59.9B
۱۲:۳۰
وام به شرکت ها (سالانه)
معمولی - - ۰.۴%
۱۲:۳۰
وام به خانوارها (تغییرات سالانه)
معمولی - - ۰.۳%
۱۲:۳۰
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول
معمولی - ۰.۳% ۰.۱%
۱۳:۴۰
BOT مزایده ۶ ماهه
معمولی - - ۳.۷۷۰%
۱۴:۰۰
گزارش سیاست های پولی
معمولی - - -
۱۴:۰۰
حراج ۱۰ ساله Bund/g
معمولی - - ۲.۳۹%
۱۴:۳۰
تعداد کل افراد جویای کار
معمولی - - ۲۸۲۵.۲K
۱۴:۳۰
شکایات مزایای بیکاری
مهم - - -۱.۴K
۱۵:۰۰
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
معمولی - - $-۰.۳۹B
۱۵:۰۰
حساب جاری
معمولی - - $-۵.۸B
۱۵:۳۰
IPCA تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده میان-ماهی
معمولی - ۴.۵۲% ۴.۴۷%
۱۵:۳۰
IPCA تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مصرف کننده میان-ماهی
معمولی - ۰.۸۲% ۰.۳۱%
۱۷:۰۰
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح
معمولی - - ۰.۵%
۱۷:۰۰
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه)
مهم - ۰.۲% ۰.۶%
۱۷:۰۰
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه)
خیلی مهم - -۴.۸% ۰%
۱۷:۰۰
سفارشات کالاهای غیر دفاعی Ex Air
معمولی - ۰.۱% ۰.۳%
۱۷:۲۵
Redbook تغییرات سالیانه
معمولی - - ۳%
۱۷:۳۰
S&P/Case-Shiller تغییرات سالیانه قیمت مسکن
مهم - ۶% ۵.۴%
۱۷:۳۰
S&P/Case-Shiller تغییرات ماهیانه قیمت مسکن
مهم - - -۰.۲%
۱۷:۳۰
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن
معمولی - - ۰.۳%
۱۷:۳۰
(شاخص قیمت مسکن (تغییرات سالیانه
معمولی - - ۶.۶%
۱۷:۳۰
شاخص قیمت مسکن
معمولی - - ۴۱۷.۴
۱۸:۳۰
Richmond Fed شاخص تولید
معمولی - - -۱۵
۱۸:۳۰
فهرست محموله های تولیدی فدرال رزرو ریچموند
معمولی - - -۱۵
۱۸:۳۰
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB)
مهم - ۱۱۴.۸ ۱۱۴.۸
۱۸:۳۰
شاخص خدمات فدرال رزرو ریچموند
معمولی - - ۴
۱۹:۰۰
شاخص خدمات فدرال رزرو دالاس
معمولی - - -۹.۳
۱۹:۰۰
شاخص درآمد خدمات فدرال رزرو دالاس
معمولی - - -۳.۶
۲۱:۳۰
Note مزایده هفت ساله
معمولی - - ۴.۱۰۹%
۹ اسفند
پنجشنبه ۲۰۲۴/۰۲/۲۸
تاثیر واقعی پیش‌بینی قبلی
۰۱:۰۰
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا
مهم - - ۷.۱۶۸M
۰۴:۰۰
شاخص CPI ماهانه
مهم - ۳.۵% ۳.۴%
۰۴:۰۰
تغییرات دوره ای ساختمان های ساخته شده
مهم - ۰.۸% ۱.۳%
۰۴:۳۰
تصمیم نرخ بهره RBNZ
مهم - ۵.۵% ۵.۵%
۰۵:۳۰
کنفرانس مطبوعاتی رزرو بانک نیوزیلند (RBNZ)
مهم - - -
۰۸:۳۰
شاخص همزمان نهایی
معمولی - - ۱۱۴.۶
۰۸:۳۰
شاخص اقتصادی مقدم نهایی
معمولی - ۱۱۰ ۱۰۸.۱
۱۲:۰۰
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
معمولی - ۰.۵% ۰.۳%
۱۲:۰۰
تغییرات سالیانه نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
معمولی - ۴.۳% ۴.۱%
۱۲:۳۰
شاخص احساسات اقتصادی
معمولی - - -۱۹.۵
۱۲:۳۰
ضریب اطمینان مصرف کننده
مهم - - ۹۶.۴
۱۲:۳۰
اطمینان کسب و کار
مهم - - ۸۸.۳
۱۳:۳۰
خدمات تمایلات
معمولی - ۹ ۸.۸
۱۳:۳۰
انتظارات قیمت فروش
معمولی - - ۴.۶
۱۳:۳۰
تمایلات صنعتی
معمولی - -۹.۲ -۹.۴
۱۳:۳۰
انتظارات تورم مصرف کننده
معمولی - - ۱۱.۹
۱۳:۳۰
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی
معمولی - -۱۵.۵ -۱۶.۱
۱۳:۳۰
تمایلات اقتصادی
مهم - ۹۶.۶ ۹۶.۲
۱۳:۴۰
BTP مزایده ده ساله
معمولی - - ۳.۶۹%
۱۳:۴۰
BTP مزایده پنج ساله
معمولی - - ۳.۱۴%
۱۴:۰۰
Bund مزایده ۱۵ ساله
معمولی - - ۲.۵۱%
۱۴:۳۰
تورم IGP-M (ماهانه)
معمولی - -۰.۵% ۰.۰۷%
۱۵:۰۰
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی
معمولی - - ۱.۴%
۱۵:۳۰
شاخص بازار وام مسکن MBA
معمولی - - ۱۸۱.۶
۱۵:۳۰
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA
معمولی - - ۴۲۷
۱۵:۳۰
شاخص خرید MBA
معمولی - - ۱۳۳.۶
۱۵:۳۰
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله
معمولی - - ۷.۰۶%
۱۵:۳۰
MBA درخواست رهن
معمولی - - -۱۰.۶%
۱۵:۳۰
اطمینان کسب و کار
مهم - - -۵.۶
۱۷:۰۰
متوسط درآمد هفتگی (سالانه)
معمولی - - ۴.۱%
۱۷:۰۰
حساب جاری
مهم - C$-1.61B C$-3.22B
۱۷:۰۰
تعادل تجارت کالا
مهم - - $-۸۸.۴۶B
۱۷:۰۰
تخمین دوم QQ فروش تولید ناخالص داخلی
معمولی - - ۳.۶%
۱۷:۰۰
شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چهار ماهه ۲ استراز
مهم - - ۳.۳%
۱۷:۰۰
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین
خیلی مهم - ۳.۳% ۴.۹%
۱۷:۰۰
قیمت هسته PCE QoQ 2nd Est
معمولی - - ۲%
۱۷:۰۰
Adv مقالات عمده فروشی (ماهانه)
مهم - - ۰.۴%
۱۷:۰۰
Retail Inventories Ex Autos (ماهانه) Adv
مهم - - ۰.۴%
۱۷:۰۰
هزینه های مصرف کننده واقعی QoQ 2nd est
معمولی - - ۳.۱%
۱۷:۰۰
قیمت PCE QoQ 2nd Est
معمولی - - ۲.۶%
۱۹:۰۰
خریدهای خزانه داری فدرال نیویورک بین ۲۲.۵ تا ۳۰ سال
معمولی - $۵۵ million -
۱۹:۰۰
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه
معمولی - - ۰.۰۳۱M
۱۹:۰۰
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش
معمولی - - -۰.۳۵۱M
۱۹:۰۰
EIA تغییر تولید بنزین
معمولی - - -۰.۱۴۶M
۱۹:۰۰
EIA تغییر سهام گازوئیل
مهم - - -۰.۲۹۴M
۱۹:۰۰
EIA تغییر سهام نفت خام
مهم - - ۳.۵۱۴M
۱۹:۰۰
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام
معمولی - - ۰.۷۴۱M
۱۹:۰۰
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر
معمولی - - ۰.۰۹۵M
۱۹:۰۰
EIA تغییر سهام مقطر
معمولی - - -۴.۰۰۹M
۱۹:۰۰
EIA تغییر واردات نفت خام
معمولی - - -۰.۴۳۴M
۱۹:۳۰
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه
معمولی - ۳.۸% ۴.۴%
۱۹:۳۰
اطمینان کسب و کار
معمولی - - ۵.۸
۱۹:۳۰
سود شرکت سهامی
معمولی - - RUB32.1T
۱۹:۳۰
(تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه
معمولی - - -
۱۹:۳۰
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
معمولی - - ۱۰.۲%
۱۹:۳۰
نرخ بیکاری
مهم - - ۳%
۱۹:۳۰
رشد دستمزد واقعی (سالانه)
معمولی - - ۷.۲%
۱۹:۳۰
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه
معمولی - - ۲.۷%
۲۰:۰۰
حراج قبض ۱۷ هفته ای
معمولی - - ۵.۲۱۵%
۱۰ اسفند
جمعه ۲۰۲۴/۰۲/۲۹
تاثیر واقعی پیش‌بینی قبلی
۰۳:۲۰
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی ابتدایی
معمولی - - -۰.۷%
۰۳:۲۰
تغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی ابتدایی
مهم - -۷.۳% ۱.۴%
۰۳:۲۰
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
مهم - ۲.۳% ۲.۱%
۰۳:۲۰
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
معمولی - - -۲.۹%
۰۳:۲۰
سرمایه گذاری سهام توسط خارجی ها
معمولی - - ¥۳۸۲B
۰۳:۲۰
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی
معمولی - - ¥-۵۶۰.۸B
۰۳:۳۰
ANZ اطمینان کسب و ‍‍‍کار موسسه
مهم - - ۳۶.۶
۰۳:۳۰
جلسه هیئت مدیره سیستم پرداخت RBA
معمولی - - -
۰۴:۰۰
تولید خودرو (سالانه)
معمولی - - ۲۰.۷%
۰۴:۰۰
برآورد اولیه خرده فروشی (تغییرات ماهانه)
مهم - ۱.۷% -۲.۷%
۰۴:۰۰
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی
معمولی - - ۴.۸%
۰۴:۰۰
اعتبار مسکن (ماهانه)
مهم - - ۰.۴%
۰۴:۰۰
تغییرات ماهیانه اعتبارات بخش خصوصی
معمولی - - ۰.۴%
۰۴:۰۰
QoQ هزینه های سرمایه ای ساختمان
معمولی - - ۰.۷%
۰۴:۰۰
QoQ هزینه های سرمایه ای ماشین آلات کارخانه
معمولی - - ۰.۵%
۰۴:۰۰
تغییرات فصلی مخارج سرمایه خصوصی
معمولی - ۰.۳% ۰.۶%
۰۵:۳۰
وام بانک
معمولی - - S$793.7B
۰۷:۰۵
حراج ۲ ساله JGB
معمولی - - ۰.۰۷۵%
۰۸:۳۰
(قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه
معمولی - - -۲.۱%
۰۸:۳۰
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه
معمولی - - ۰.۷%
۰۸:۳۰
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه
معمولی - - -۱.۱%
۰۸:۳۰
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز
معمولی - - ۰.۴%
۰۸:۳۰
مسکن شروع می شود (سالانه)
مهم - -۷.۷% -۴.۰%
۰۹:۰۰
۶ ماه مزایای T-Bill
معمولی - - ۳.۶۶%
۰۹:۳۰
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی
معمولی - - ۴.۹۴%
۰۹:۳۰
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول
معمولی - - ۷.۶۳%
۱۰:۰۰
QoQ فیش حقوقی غیر مزرعه ای
معمولی - - ۰.۱%
۱۰:۰۰
نهایی QoQ حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای خصوصی
معمولی - - ۰.۱%
۱۰:۳۰
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور
مهم - - ۰.۷%
۱۰:۳۰
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور
مهم - - -۰.۲%
۱۰:۳۰
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه
مهم - - -۱.۷%
۱۰:۳۰
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه
مهم - ۰.۵% -۱.۶%
۱۱:۱۵
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
مهم - ۰% ۰%
۱۱:۱۵
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
خیلی مهم - - ۳.۱%
۱۱:۱۵
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه
معمولی - - ۰.۱%
۱۱:۱۵
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی - - -۰.۲%
۱۱:۱۵
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی - - ۳.۴%
۱۱:۱۵
مصرف خانگی (تغییرات ماهیانه)
معمولی - -۰.۵% ۰.۳%
۱۱:۱۵
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
مهم - - -۰.۳%
۱۱:۱۵
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه
معمولی - - -۰.۹%
۱۱:۱۵
تغییرات سالیانه نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
مهم - - ۰.۶%
۱۱:۳۰
KOF شاخص های پیشرو اقتصادی
مهم - - ۱۰۱.۵
۱۱:۳۰
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی)
مهم - - ۰.۳%
۱۱:۳۰
(نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه
مهم - - ۰.۳%
۱۱:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
مهم - - ۳.۴%
۱۱:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی - - -۰.۲%
۱۱:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی - - ۳.۵%
۱۱:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
مهم - - ۰.۱%
۱۱:۳۰
نرخ تورم اصلی (سالانه) Prel
معمولی - - ۳.۶%
۱۲:۲۵
افراد بیکار
مهم - - ۲.۶۹۴M
۱۲:۲۵
تغییر نرخ بیکاری
مهم - ۱۰K -۲K
۱۲:۲۵
نرخ بیکاری
مهم - ۵.۸% ۵.۸%
۱۲:۳۰
(فروش صنعتی (تغییرات سالیانه
معمولی - - -۳.۴%
۱۲:۳۰
(فروش صنعتی (تغییرات ماهیانه
معمولی - - -۱%
۱۲:۳۰
حساب جاری
معمولی - - €۲.۷۷B
۱۲:۳۰
CPI ساکسونی (سالانه)
معمولی - - ۳.۵%
۱۲:۳۰
CPI ساکسونی (ماهانه)
معمولی - - ۰.۴%
۱۲:۳۰
CPI براندنبورگ (سالانه)
معمولی - - ۳.۷%
۱۲:۳۰
CPI براندنبورگ (ماهانه)
معمولی - - ۰.۱%
۱۲:۳۰
CPI هسن (سالانه)
معمولی - - ۲.۲%
۱۲:۳۰
CPI هسن (ماهانه)
معمولی - - ۰%
۱۲:۳۰
CPI بادن وورتمبرگ (ماهانه)
معمولی - - ۰.۲%
۱۲:۳۰
CPI بادن وورتمبرگ (سالانه)
معمولی - - ۳.۲%
۱۲:۳۰
بایرن CPI (سالانه)
معمولی - - ۲.۹%
۱۲:۳۰
بایرن CPI (ماهانه)
معمولی - - ۰.۲%
۱۲:۳۰
CPI نوردراین وستفالن (ماهانه)
معمولی - - ۰.۳%
۱۲:۳۰
CPI نوردراین وستفالن (سالانه)
معمولی - - ۳%
۱۳:۰۰
عرضه پول M4 (ماهانه)
معمولی - - ۰.۵%
۱۳:۰۰
میزان قبول وام های رهنی
مهم - - ۵۰.۴۵۹K
۱۳:۰۰
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس
مهم - - £۱.۱۹۷B
۱۳:۰۰
وام رهنی
مهم - - £-۰.۸۳B
۱۳:۰۰
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد
معمولی - - £۰.۳۶۷B
۱۳:۰۰
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه
معمولی - - ۴%
۱۳:۰۰
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه
معمولی - - -۰.۶%
۱۴:۰۰
ارزش بودجه دولت
معمولی - - INR-9823B
۱۵:۰۰
تغییرات سالیانه خروجی زیرساخت
معمولی - - ۳.۸%
۱۵:۰۰
تراز بودجه اسمی
معمولی - - BRL-193.43B
۱۵:۰۰
بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی
معمولی - - ۷۴.۳%
۱۵:۳۰
فشارسنج تجاری CFIB
معمولی - - ۴۹
۱۵:۳۰
(نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات سالیانه
خیلی مهم - - ۷.۶%
۱۵:۳۰
نرخ بیکاری
مهم - ۷.۸% ۷.۴%
۱۵:۳۰
موازنه تجاری
مهم - - ZAR14.1B
۱۶:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی
خیلی مهم - ۲.۶% ۲.۹%
۱۶:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی - ۰.۷% -۰.۲%
۱۶:۳۰
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی
معمولی - ۲.۸% ۳.۱%
۱۶:۳۰
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی
مهم - ۰.۵% ۰.۲%
۱۷:۰۰
تولید ناخالص داخلی (ماهانه) Prel
مهم - - ۰.۳%
۱۷:۰۰
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی
مهم - ۰.۲% ۰.۲%
۱۷:۰۰
نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی
خیلی مهم - ۰.۸% -۱.۱%
۱۷:۰۰
تغییرات فصلی قیمت تولید ناخالص داخلی
معمولی - - ۱.۸%
۱۷:۰۰
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی)
خیلی مهم - - -۰.۳%
۱۷:۰۰
PCE تغییرات سالیانه شاخص قیمت
مهم - ۲.۴% ۲.۶%
۱۷:۰۰
PCE تغییرات ماهیانه شاخص قیمت
مهم - ۰.۳% ۰.۲%
۱۷:۰۰
PCE تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص
خیلی مهم - ۰.۴% ۰.۲%
۱۷:۰۰
PCE تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص
معمولی - ۲.۸% ۲.۹%
۱۷:۰۰
تغییرات ماهیانه مخارج شخصی
خیلی مهم - ۰.۲% ۰.۷%
۱۷:۰۰
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی
خیلی مهم - ۰.۴% ۰.۳%
۱۷:۰۰
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری
معمولی - - ۱۸۶۲K
۱۷:۰۰
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار
مهم - ۲۱۰K ۲۰۱K
۱۷:۰۰
میانگین مطالبات بیکاری ۴ هفته ای
معمولی - - ۲۱۵.۲۵K
۱۸:۰۰
موازنه بودجه
معمولی - - ZAR19.47B
۱۸:۱۵
پی ام آی شیکاگو
مهم - ۴۷ ۴۶
۱۸:۳۰
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن
مهم - - ۱.۳%
۱۸:۳۰
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن
مهم - ۱% ۸.۳%
۱۹:۰۰
EIA تغییر سهام گازطبیعی
معمولی - - -۶۰Bcf
۱۹:۳۰
شاخص تولید فدرال رزرو بانک کانزاس
معمولی - - -۱۷
۱۹:۳۰
شاخص ترکیبی فدرال رزرو کانزاس
معمولی - -
۲۰:۰۰
مزایده بیل هشت هفته ای
معمولی - - ۵.۲۷۵%
۲۰:۰۰
مزایده بیل چهار هفته ای
معمولی - - ۵.۲۸۵%
۲۰:۳۰
حراج اوراق قرضه ۲ ساله
معمولی - - ۴.۰۷۷%
۲۰:۳۰
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول
معمولی - - ۱۹.۴%
۲۰:۳۰
نرخ وام مسکن ۳۰ ساله
معمولی - - ۶.۹۰%
۲۰:۳۰
نرخ وام مسکن ۱۵ ساله
معمولی - - ۶.۲۹%
هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهید و به درآمد تبدیل کنید.
همین حالا درخواست دریافت ریبیت خود را ثبت کنید