خانه > اخبار > تغییرات زمانی معاملاتی بروکر لایت فایننس در تعطیلات کریسمس

تغییرات زمانی معاملاتی بروکر لایت فایننس در تعطیلات کریسمس

تغییرات زمانی معاملاتی بروکر لایت فایننس در تعطیلات کریسمس

طبق بررسی‌های انجام شده توسط کدام بروکر که به صورت کامل به بررسی بروکر لایت فایننس پرداخته است، این بروکر در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ (۲۴ آذر ۱۴۰۲) تغییرات زمانی معاملاتی در طی تعطیلات کریسمس را اعلام کرد؛ در ادامه متن کامل این خبر را مشاهده می‌کنید:

مشتریان گرامی، لطفا به تغییرات بازه ی زمانی معاملاتی در طی تعطیلات کزیسمس و سال نو پیش رو توجه داشته باشید.

کریسمس کاتولیک — ۲۵.۱۲.۲۰۲۳

ابزار مالی تعطیلی بازگشایی
Forex ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
XAUUSD ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
XAGUSD ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
XAUEUR ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
XPDUSD ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۰:۰۰:۰۰
XPTUSD ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۰:۰۰:۰۰
XNGUSD ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
ASX200 ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۰۰ ۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۰:۵۰:۰۰
FDAX ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۲:۱۵:۰۰
IBEX35 ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۰۰ ۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۰۰
SX5E ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۲:۱۵:۰۰
CAC ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۰۰
HK50 ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۰۰ ۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۱۵:۰۰
NI225 ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
FTSE ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
NQ ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
YM ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
SPX ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
UKBRENT ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۴۵:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
USCRUDE ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۴۵:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
NYSE CFDs ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰
NASDAQ CFDs ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰
EU CFDs ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۰:۰۰:۰۰
LONDON LSE CFDs ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۰:۰۰:۰۰
CFD XETRA ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۰:۰۰:۰۰
CORN ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
SOYBEAN ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
COCOA ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۰:۳۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۰
WHEAT ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
COFFEE ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۰:۳۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۰

شب سال نو ۲۰۲۴

ابزار مالی تعطیلی بازگشایی
Forex ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۰:۰۰:۰۰
XAUUSD ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
XAGUSD ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
XAUEUR ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
XPDUSD ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
XPTUSD ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
XNGUSD ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
ASX200 ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۰:۵۰:۰۰
FDAX ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۲:۱۵:۰۰
IBEX35 ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۹:۰۰:۰۰
SX5E ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۲:۱۵:۰۰
CAC ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۹:۰۰:۰۰
HK50 ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۳:۱۵:۰۰
NI225 ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
FTSE ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۳:۰۰:۰۰
NQ ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
YM ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
SPX ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
UKBRENT ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۴۵:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
USCRUDE ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۴۵:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
NYSE CFDs ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۰
NASDAQ CFDs ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۰
EU CFDs ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
LONDON LSE CFDs ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
CFD XETRA ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰ ۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
CORN ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
SOYBEAN ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
COCOA ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۰:۳۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۰
WHEAT ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
COFFEE ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۰:۳۰:۰۰ ۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۰

این برنامه طبق زمان سرور معاملاتی لایت فایننس (GMT+2 که در پلتفرم معاملاتی شما نیز قابل مشاهده است) تنظیم شده است.

مرتضی گودرزی
من از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم…

اخبار مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهید و به درآمد تبدیل کنید.
همین حالا درخواست دریافت ریبیت خود را ثبت کنید