خانه > اخبار > تغییرات زمانی معاملاتی بروکر لایت فایننس در تعطیلات کریسمس

تغییرات زمانی معاملاتی بروکر لایت فایننس در تعطیلات کریسمس

تغییرات زمانی معاملاتی بروکر لایت فایننس در تعطیلات کریسمس

طبق بررسی‌های انجام شده توسط کدام بروکر که به صورت کامل به بررسی بروکر لایت فایننس پرداخته است، این بروکر در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ (۲۴ آذر ۱۴۰۲) تغییرات زمانی معاملاتی در طی تعطیلات کریسمس را اعلام کرد؛ در ادامه متن کامل این خبر را مشاهده می‌کنید:

مشتریان گرامی، لطفا به تغییرات بازه ی زمانی معاملاتی در طی تعطیلات کزیسمس و سال نو پیش رو توجه داشته باشید.

کریسمس کاتولیک — ۲۵.۱۲.۲۰۲۳

ابزار مالیتعطیلیبازگشایی
Forex۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
XAUUSD۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
XAGUSD۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
XAUEUR۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
XPDUSD۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۰:۰۰:۰۰
XPTUSD۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۰:۰۰:۰۰
XNGUSD۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
ASX200۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۰۰۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۰:۵۰:۰۰
FDAX۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۲:۱۵:۰۰
IBEX35۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۰۰۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۰۰
SX5E۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۲:۱۵:۰۰
CAC۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۹:۰۰:۰۰
HK50۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۰۰۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۱۵:۰۰
NI225۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
FTSE۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۲۷/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
NQ۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
YM۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
SPX۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
UKBRENT۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۴۵:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
USCRUDE۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۴۵:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۰
NYSE CFDs۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰
NASDAQ CFDs۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰
EU CFDs۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۰:۰۰:۰۰
LONDON LSE CFDs۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۰:۰۰:۰۰
CFD XETRA۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۰:۰۰:۰۰
CORN۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
SOYBEAN۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
COCOA۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۰:۳۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۰
WHEAT۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
COFFEE۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۰:۳۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۰

شب سال نو ۲۰۲۴

ابزار مالیتعطیلیبازگشایی
Forex۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۰:۰۰:۰۰
XAUUSD۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
XAGUSD۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
XAUEUR۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
XPDUSD۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
XPTUSD۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۱۷:۰۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
XNGUSD۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
ASX200۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۰۷:۳۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۰:۵۰:۰۰
FDAX۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۲:۱۵:۰۰
IBEX35۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۹:۰۰:۰۰
SX5E۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۲:۱۵:۰۰
CAC۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۹:۰۰:۰۰
HK50۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۰۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۳:۱۵:۰۰
NI225۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
FTSE۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۳:۰۰:۰۰
NQ۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
YM۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
SPX۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۵۹:۵۹۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
UKBRENT۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۴۵:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
USCRUDE۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۴۵:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱:۰۰:۰۰
NYSE CFDs۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۰
NASDAQ CFDs۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۲۳:۰۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۰
EU CFDs۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
LONDON LSE CFDs۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
CFD XETRA۲۹/۱۲/۲۰۲۳ ۱۸:۳۰:۰۰۰۲/۰۱/۲۰۲۴ ۱۰:۰۰:۰۰
CORN۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
SOYBEAN۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
COCOA۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۰:۳۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۰
WHEAT۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۱:۲۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۰
COFFEE۲۲/۱۲/۲۰۲۳ ۲۰:۳۰:۰۰۲۶/۱۲/۲۰۲۳ ۱۲:۳۰:۰۰

این برنامه طبق زمان سرور معاملاتی لایت فایننس (GMT+2 که در پلتفرم معاملاتی شما نیز قابل مشاهده است) تنظیم شده است.

مرتضی گودرزی
من از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم…

اخبار مرتبط

حذف حساب نانو از پلتفرم معاملاتی آلپاری

حذف حساب نانو از پلتفرم معاملاتی آلپاری

قطع همکاری بروکر یو اس جی با ایرانیان

قطع همکاری بروکر یو اس جی با ایرانیان

بونوس واریز آمارکتس

بونوس واریز وجه تا ۴۸ ساعت​ بروکر آمارکتس

صندوق سرمایه‌گذاری آرون گروپس راه امن حفظ ارزش سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری آرون گروپس راه امن حفظ ارزش سرمایه

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امتیازدهی به بروکر از نظر کاربران